ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB513
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB279
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB272
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB241
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB71
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB77
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB92
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB64
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB260
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB143
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB73
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB59
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB73
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB73
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB79
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB63
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB87
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB55
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB113
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB150
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB211
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB686
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB35
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB23
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2352
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1295
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB905
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1012
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1053
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB863
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB271
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB464
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB160
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB117
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB96
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB6309
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB3319
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB3427
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB71
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB57
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB54
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB99
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB65
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB76
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB105
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB79
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB345
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB296
7. กฤตภาคข่าว
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB82
10. เดลินิวส์1.1 MiB66
11. เดลินิวส์1.1 MiB63
12. คมชัดลึก142 KiB61
13. คมชัดลึก244 KiB61
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB68
15. สยามรัฐ0.8 MiB87
16. ไทยรัฐ45 KiB70
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB66
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB60
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB79
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB65
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB67
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB65
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB67
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB62
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB62
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB73
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB58
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB70
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB66
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB88
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB61
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB84
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB63
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB59
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB81
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB83
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB134
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB64
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB72
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB57
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB78
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB61
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB60
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB75
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB99
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB28
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB110
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB77
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB97
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB108
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB51
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB71
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB32
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB99
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB71
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB59
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB64
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB63
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB84
20140913 757x3150.2 MiB87
Bangkokpost0.3 MiB74
Matichon0.8 MiB71
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB62
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB63
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB63