ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB342
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB194
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB184
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB171
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB12
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB11
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB13
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB11
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB27
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB36
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB16
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB9
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB14
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB20
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB15
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB10
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB16
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB9
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB21
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB1997
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1124
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB715
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB880
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB887
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB631
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB76
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB348
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB68
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB10
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB10
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB2738
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB820
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB786
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB30
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB61
7. กฤตภาคข่าว
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB12
10. เดลินิวส์1.1 MiB14
11. เดลินิวส์1.1 MiB11
12. คมชัดลึก142 KiB13
13. คมชัดลึก244 KiB11
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB11
15. สยามรัฐ0.8 MiB26
16. ไทยรัฐ45 KiB15
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB12
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB9
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB17
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB14
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB17
2014-08-05 01-1matichon55 KiB12
2014-08-05 01-2neawna61 KiB11
2014-08-05 01-3pimthai64 KiB10
2014-08-05 01-4thaipost57 KiB15
2014-08-05 01-5thaipost0.1 MiB11
2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB18
2014-08-05 01-7thairath0.1 MiB14
2014-08-05 02-1siamrath0.3 MiB12
2014-08-06 01-1neawna79 KiB19
2014-08-06 01-2siamrath57 KiB14
2014-08-06 01-3thairath54 KiB12
2014-08-06 01-4thairath58 KiB13
2014-08-06 02-10thairath51 KiB14
2014-08-06 02-1khaosod50 KiB27
2014-08-06 02-2khaosodmidday51 KiB23
2014-08-06 02-3manager161 KiB10
2014-08-06 02-4manager20.5 MiB14
2014-08-06 02-5matichon141 KiB9
2014-08-06 02-6matichonmidday260 KiB17
2014-08-06 02-7matichonmidday360 KiB10
2014-08-06 02-8naewna52 KiB16
2014-08-06 02-9siamrath48 KiB17
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB16
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB11
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB41
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB12
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB12
9. 20140923-01-khom-chad-luek1.0 MiB13
ุ6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB14
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB14
20140913 757x3150.2 MiB20
Bangkokpost0.3 MiB17
Matichon0.8 MiB15
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB10
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB11
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB12