ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB414
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB232
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB218
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB200
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB35
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB44
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB55
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB36
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB113
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB97
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB46
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB36
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB48
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB51
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB50
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB39
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB62
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB30
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB76
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB71
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB115
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB183
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2153
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1210
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB820
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB945
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB966
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB763
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB173
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB409
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB112
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB69
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB46
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB4508
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB2141
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB2208
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB21
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB20
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB19
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB57
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB52
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB41
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB212
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB204
7. กฤตภาคข่าว
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB44
10. เดลินิวส์1.1 MiB35
11. เดลินิวส์1.1 MiB30
12. คมชัดลึก142 KiB31
13. คมชัดลึก244 KiB35
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB31
15. สยามรัฐ0.8 MiB56
16. ไทยรัฐ45 KiB40
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB36
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB33
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB42
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB33
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB37
2014-08-05 01-1matichon55 KiB34
2014-08-05 01-2neawna61 KiB32
2014-08-05 01-3pimthai64 KiB29
2014-08-05 01-4thaipost57 KiB35
2014-08-05 01-5thaipost0.1 MiB30
2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB41
2014-08-05 01-7thairath0.1 MiB40
2014-08-05 02-1siamrath0.3 MiB33
2014-08-06 01-1neawna79 KiB52
2014-08-06 01-2siamrath57 KiB45
2014-08-06 01-3thairath54 KiB34
2014-08-06 01-4thairath58 KiB30
2014-08-06 02-10thairath51 KiB43
2014-08-06 02-1khaosod50 KiB48
2014-08-06 02-2khaosodmidday51 KiB71
2014-08-06 02-3manager161 KiB32
2014-08-06 02-4manager20.5 MiB41
2014-08-06 02-5matichon141 KiB29
2014-08-06 02-6matichonmidday260 KiB46
2014-08-06 02-7matichonmidday360 KiB34
2014-08-06 02-8naewna52 KiB40
2014-08-06 02-9siamrath48 KiB58
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB32
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB31
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB72
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB31
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB32
9. 20140923-01-khom-chad-luek1.0 MiB32
หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB34
ุ6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB42
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB50
20140913 757x3150.2 MiB51
Bangkokpost0.3 MiB43
Matichon0.8 MiB41
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB36
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB34
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB35