NameSizeHits
NameSizeHits
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB87
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB53
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB57
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB45
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB134
3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง
3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB61
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB79
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB59
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB55
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB78
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB80
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB52
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB76
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB59
20140913 188x136-120x8626.1 KiB54
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB66
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB54
20140913 188x136-150x13630.8 KiB61
20140913 188x136-50x3623.0 KiB58
20140913 188x136-80x8025.1 KiB62
20140913 188x136-85x8525.5 KiB54
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB61
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB62
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB53
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB55
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB47
20140913 253-80x7820.8 KiB58
20140913 253-85x7820.9 KiB54
20140913 700x150 279.7 KiB59
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB59
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB61
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB59
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB51
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB48
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB60
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB48
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB52
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB52
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB60
20140913 757x315-120x4921.3 KiB58
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB62
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB55
20140913 757x315-150x15026.1 KiB61
20140913 757x315-150x6222.4 KiB45
20140913 757x315-480x31563.6 KiB53
20140913 757x315-50x2119.2 KiB55
20140913 757x315-576x24055.5 KiB70
20140913 757x315-576x31573.3 KiB58
20140913 757x315-80x8021.0 KiB56
20140913 757x315-85x8521.4 KiB51
Bangkokpost290.3 KiB648
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB61
Bangkokpost-150x15024.6 KiB58
Bangkokpost-150x1816.8 KiB61
Bangkokpost-300x3722.2 KiB55
Bangkokpost-480x18753.0 KiB52
Bangkokpost-576x18761.3 KiB49
Bangkokpost-576x7137.4 KiB76
Bangkokpost-640x18766.5 KiB52
Bangkokpost-80x8018.0 KiB59
Bangkokpost-890x18787.0 KiB62
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB923
Matichon803.4 KiB677
Matichon-1160x450227.6 KiB55
Matichon-143x7530.1 KiB60
Matichon-150x15036.1 KiB55
Matichon-260x13643.1 KiB63
Matichon-480x686155.2 KiB59
Matichon-576x302105.2 KiB53
Matichon-640x500159.6 KiB62
Matichon-960x375175.5 KiB66

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |