ขอเชิญติดตามรับชมภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก…ไม้ ทีม ผ้าลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี


คุรุสภา ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก…ไม้ ทีม ผ้าลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

“ขอขอบคุณคุณครู ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่จนสร้างคน สร้างชีวิต สร้างคุณค่าให้กับตนเอง และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ อย่างไม่สิ้นสุด”

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 น. 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ประเภท : นักเรียน

จากการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

📍 ผ่านทาง Youtube Channel khurusapha
https://www.youtube.com/c/khurusapha📍