ขอเชิญชมถ่ายทอดสดการเสวนา คุรุสภา ร่วมกับ เวิลด์ไดแดค เอเชีย (Worlddidac Asia) ขอเชิญร่วมลงทะเบียนรับฟังการเสวนา เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านโครงการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์”


ขอเชิญชมถ่ายทอดสดการเสวนา

คุรุสภา ร่วมกับ เวิลด์ไดแดค เอเชีย (Worlddidac Asia) ขอเชิญร่วมลงทะเบียนรับฟังการเสวนา

เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านโครงการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์”

ในวันนี้ วันเสาร์ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา 10:00 – 12:00
ถ่ายทอดสดบน www.Facebook.com/worlddidacasiapage

ร่วมเสวนาโดย
👉👉 นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา

👉👉นายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์
ครูสอนวิชาผู้ประกอบการ โรงเรียนเพลินพัฒนา และ Co-founder BASE Playhouse

👉👉นางสาววิสนี ทินโนรส
หัวหน้าโครงการ Problem-Based Learning โรงเรียนเพลินพัฒนา

👉👉นายภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์
ครูแนะแนว โรงเรียนเพลินพัฒนา

📍📍 ลงทะเบียนฟรี คลิกที่นี่ 📍📍http://workshop.wdda.info/Registration?ws=11

* ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากได้ร่วมกิจกรรม โดยการส่งข้อคิดเห็น หรือเสียงสะท้อนของท่านต่อการได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้มายังทีมงาน เราจะดำเนินการจัดส่งใบเกียรติบัตรทางอีเมลให้ท่านภายใน 10 วันทำการ