สัมภาษณ์พิเศษ: ครูเล ทัน เลียม การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ประเทศเวียดนาม

มาคุยกับครูเลียม : เล ทัน เลียม จากโรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลามเมืองเฮ่ายางทางตอนใต้ประเทศเวียดนาม และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ประเทศเวียดนาม ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน การเปิดโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เปิดให้นักเรียนโรงเรียนตามปกติ

” ครูเลียม เป็นครูวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีครูเลยใช้สถานการณ์นี้ จึงชวนนักเรียนออกแบบเครื่องมือฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการป้องกันไวรัสที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและงบประมาณที่มีของท้องถิ่นอีกด้วย ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) ได้อย่างมีความหมาย”

สัมภาษณ์ครูเล ทัน เลียม จากโรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลามเมืองเฮ่ายาง ประเทศเวียดนาม
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ประเทศเวียดนาม

สัมภาษณ์ : ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคุณสรุชัย ดิ่งสวัสดิ์
ตัดต่อภาพ : นายสันชัย หนองตรุด
สถาบันรามจิตติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง