นโยบายและแนวปฏิบัติต้านไวรัสโควิดของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นโบายและแนวปฎิบัติ ของคณะกรรมการบริหารป้องกัน ต้านไวรัส COVID-19 แห่งชาติ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มีการตรวจสอบและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในชุมชน  พบว่า ประเทศเวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชน ในรอบ 21 วันที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยให้นักเรียนกลับเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม จึงกำหนดนโยบายและมาตราการให้ปฎิบัติโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ไม่บังคับให้นักเรียนสวมหน้ากากสำหรับใบหน้า (Face shield)  ในห้องเรียน แต่นอกห้องเรียนต้องสวมใส่เพื่อป้องกันการกระเด็นหรือแพร่กระจายเชื้อโรคแบบเดิม
2. นักเรียนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อเดินทางไป-กลับ จากบ้านถึงโรงเรียน รวมถึง ช่วงที่อยู่หน้าห้องเรียน เวลาพักเรียน และเมื่อออกจากห้องเรียน
3. ไม่บังคับให้นักเรียน สวมหน้ากากขณะนักเรียนอยู่ในห้องเรียน
4. งดการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่าง 1  เมตรในห้องเรียน
5. งดการติดต่อและสื่อสารข้ามห้องเรียน และการรวมกลุ่มในชุมชน
6. สามารถใช้เครื่องปรับอากาศ ในห้องเรียนได้
7. เปิดประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศให้ถ่ายเท ปรอดโปร่ง หลังเลิกใช้งาน
8. เพิ่มมาตรการการฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาด ภายในห้องเรียนและห้องน้ำ
9. ขอให้ท้องถิ่นและโรงเรียน ปฏิบัติตามคำชี้แนะในการป้องกันและต้านไวรัสอย่างเคร่งครัด รับผิดชอบ ตรวจตรา จับตาสถานการณ์ ในพื้นที่และรับผิดชอบ และรายงานทันทีกับคณะกรรมการป้องกันต้านไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการและและฝึกอบรม ผ่านช่องทางอีเมลที่กำหนดให้

ที่มา: คำสั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง