ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 อินโดนีเซีย สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือติดตามเฝ้าระวังนักเรียนอย่างใกล้ชิดให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านพักเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ และมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียน จึงกำหนดให้นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังในมาตรการป้องกัน

ขณะที่ ครู เฮอวิน ฮามิด (Mr. Herwin Hamid) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2558 จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน Junior High School Kendari มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ Smart Phone เพื่อการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับภูมิภาคของประเทศ ได้คิดหาวิธีการเฝ้าระวังลูกศิษย์ของตนในระหว่างปิดโรงเรียนและให้พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ให้ฝ่าฝืนการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

ครูเฮอวิน ฮามิด จึงได้สร้างโปรแกรมบนมือถือ เพื่อคอยเฝ้าระวังเด็กนักเรียนระหว่างโรงเรียนปิด จะต้องอยู่บริเวณบ้านตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้นักเรียนลงทะเบียนผ่านมือถือเพื่อสมัครเข้าสู่การเชื่อมโยงโปรแกรมบนมือถือในการเฝ้าระวังดูแลรักษาลูกศิษย์ของตน โดยเรียกแอปพลิเคชัน  นี้ชื่อว่า “แอทเทนแดนซ์ (Attendance)”เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้ จะได้ทำการตรวจสอบว่า เด็กนักเรียนยังพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านหรือไม่ โดยให้เด็กนักเรียนถ่ายรูปสถานที่ผ่านโปรแกรมบนมือถือ แล้วส่งภาพถ่ายผ่านโปรมแกรมบนมือถือเพื่อแจ้งพิกัดเด็กนักเรียนว่าอยู่บริเวณใด

 

ครู เฮอวิน ฮามิด กล่าวว่า “การติดตั้งโปรแกรมบนมือถือนี้ เพื่อทราบความเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียน โดยได้ตั้งเงื่อนไขกับเด็กนักเรียนไว้ว่า ถ้าหากเด็กนักเรียนอยู่ห่างออกจากบ้าน ครูจะตัดคะแนน แต่ถ้าเด็กนักเรียนอยู่ที่บ้านจะมีคะแนนให้ และให้เด็กนักเรียนรายงานตัวผ่านโปรแกรมบนมือถือ 3 ครั้งต่อวัน โดยแสดงตัวผ่านออนไลน์หน้าจอโปรแกรมบนมือถือ ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดี”

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง