ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์ ทำได้อย่างไร สำหรับครูไทย”


หัวข้อ ”สอนออนไลน์ ทำได้อย่างไร สำหรับครูไทย”
หากจะต้องสอนออนไลน์ ท่านพร้อมไหม แวะมาคุยกับเรา เพื่อ ร่วมกันคิด
ร่วมกันเตรียมความพร้อม วันที่ 5 พ.ค.2563 นี้ เวลา 10.00-11.00 น. 
ที่บ้านท่าน เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM 

Topic: Training Meeting PMCA
Time: May 5, 2020 09:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://mizzou.zoom.us/j/95919753569

จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี