คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครูยิ่งคุณ ร่วมงานครูจัดแสดงดุริยางค์และให้กำลังใจชาวโคราช ณ เทอมิลนอล ๒๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.อุดม วงศ์สิงห์ กรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนายจิรศักดิ์ อุดหนุน สถาบันรามจิตติ ไปเยี่ยมเยือนและร่วมกิจกรรมกับครูศรัณย์ ศรีมะเริง จังหวัดนครราชสีมา ครูรางวัลคุณากร ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดกิจกรรมงานแสดงดนตรีในงานแข่งขันกีฬาคณะสี โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประจำปีการศึกษา ในอาคารจัดแสดงงาน ณ ห้างเทอร์มินอล ๒๑ โคราช ฮอลล์ ๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และผู้แทนของห้างเทอร์มินอล ๒๑ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  โดยในงานเป็นงานแข่งขันกีฬาคณะโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ซึ่งครูศรัณย์ ศรีมะเริง เป็นผู้ฝึกซ้อมวงดุริยางค์วงโยธวาธิต ในระดับประถมศึกษา มีการบรรเลงเพลงและการแสดงวงโยธวาธิต แปรขบวนในสนาม ภายใต้แนวคิด “We win as One : เราจะชนะเป็นหนึ่งเดียว” (ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เทอร์มินอล ๒๑ โคราช) 

ทั้งนี้ ครูศรัณย์ ศรีมะเริง ครูรางวัลคุณากร ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาดนตรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาศิษย์ด้วย “ปัญจวิธีการ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียนและการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างอนาคตอีกด้วย

ครูศรัณย์ ศรีมะเริง ครูรางวัลคุณากร ปี ๒๕๖๐

ในงานนี้ประธานมูลนิธิฯ นอกจากจะเยี่ยมเยือนครูและร่วมกิจกรรมชมการแสดงแล้ว ยังถือโอกาสในการให้กำลังนักเรียน ครูและชาวโคราชที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์สะเทือนขวัญการคราดยิงประชาชนในห้างเทอร์มินอล ๒๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นอกจากการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจคราวนี้แล้ว ยังได้มีการหารือความร่วมมือกับผู้ประกอบการสถานเอกชนและท้องถิ่นที่จะร่วมกันในการต่อยอดการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเด็กเยาวชน และการพัฒนาครูในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ต่อไป