มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลี้ยงรับรองคณะครูและนักเรียนสิงคโปร์


12 พ.ย. เวลา 17.00 น.  คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลี้ยงรับรองให้กับคณะนักเรียนและคณะครูโรงเรียน Anderson Primary School และคณะครูประเทศ โดยมีผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 23 คน คณะครู 5 ท่าน นางพยาบาล และผู้จัดการทัศนศึกษา (ทัวร์) รวม 30 คน นำโดยครูสะรับจิต คอร์ บุตรี ฮาร์ดิปซิงห์ (Mrs. Sarabjeet Kaur d/o Hardip Singh) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ  ในงานนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดเปิดบ้านให้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์นำเยี่ยมชมเรียนรู้ในห้อง/เรือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้

วังสวนผักกาด เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่เจ้าของบ้าน คือ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน” ได้เปิดบ้านซึ่งหลายคนรู้จักในนาม “วังสวนผักกาด” ให้บุคคลภายนอกเข้าชมในขณะที่ท่านเจ้าของยังคงใช้เป็นที่พำนักนับแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา

โดยจัดการให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาจากเก็บรวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุต่างๆ ที่สืบทอดมาจาก จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ) ต้นราชสกุลบริพัตร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี นอกจากนี้ เสด็จในกรมฯ และ “คุณท่าน” ต่างร่วมกันสะสมศิลปะและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ของทั้งชาติไทย และของโลกไว้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเก็บรวบรวมไว้ ณ วังสวนผักกาด แบ่งการจัดแสดงบนพื้นที่เรือนไทยแบ่งเป็น 8 หลัง และใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและผู้สนใจศึกษาค้นคว้า

ทั้งนี้ คณะนักเรียนและคณะครูได้เยี่ยมชมและให้ความสนใจกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ และยังได้ซักถามถึงเรื่องราวต่างๆ โดยวิทยากรและคณะครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในตอนท้ายคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ได้ชวนสรุปกิจกรรม ร่วมมอบของที่ระลึกและจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำให้กับคณะนักเรียนและคณะครูโรงเรียน Anderson Primary School สิงคโปร์ที่มาร่วมงานนี้ด้วย

ประมวลภาพ