ครูพงศ์ทิพย์’ ครูขวัญศิษย์ รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมถวายรายงานการต่อยอดการทำงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์


เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ครูพงศ์ทิพย์ สมชอบ ครูขวัญศิษย์รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยครูพงศ์ทิพย์ ได้นำคณะครูและนักเรียนรร.เมืองสุรินทร์  พร้อมด้วยผลงานจากโครงการหมี่ไหม ถักทอ ก่ออาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายรับเสด็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากโครงการที่มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการต่อยอดการทำงานของครูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับลูกศิษย์
ครูพงศ์ทิพย์ เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงรับสั่งว่า “สอนเด็กให้ทำให้ได้และช่วยสอนรร.อื่นด้วยนะ มีหลักสูตรการสอนไหม” ซึ่งครูพงศ์ทิพย์ ได้ถวายรายงานว่า ทางมูลนิธิโดย ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ให้ทำเรียบร้อยแล้ว เพื่อขยายผลไปยังสถานศึกษาแห่งอื่นต่อไป