แผนปฏิบัติการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
ที่อยู่ศูนย์ประสานงานรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี-สำนักงานศึกษาธิการ 77 จังหวัด [pdf]61.2 KiB33
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) [Filetype:pdf Updated 4-07-2561 เวลา 18.30]145.4 KiB1774
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1-7 ปี 2562426.8 KiB1610
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี 2562 [docx]95.2 KiB498
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี 2562 โดย ลูกศิษย์ [docx]137.1 KiB193
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี 2562 โดย สถานศึกษา [docx]180.4 KiB150

 

Comments are closed.