ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ขออวยพรให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา
เพื่อการสร้างสรรค์การศึกษาอย่างมีความสุขตลอดไป

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร 
ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี