ประเทศสิงคโปร์ มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิป ซิงห์

ครูผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้อง สู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวก

Sarabjeet_PAT 2016_2

มาดามสะรับจิต วัย 47 ปี ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จาก National Institute on Education และระดับปริญญาตรีสาขาเดียวกันจาก Nanyang Technological University มีประสบการณ์เป็นครู 16 ปี      การสอนนักเรียนหลากหลายระดับชั้นทำให้พบว่า เด็กที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนมักจะไม่เชื่อมั่นในตัวเอง การมองแง่บวกของครูจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนของเด็กได้ ส่งผลให้เด็กทุกคนแสดงศักยภาพที่จะเรียนรู้และไปถึงจุดสูงสุดได้

รูปแบบการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กที่มีผลการเรียนต่ำ มาดามสะรับจิต ให้เน้นที่การป้อนคำถามเชิงบวกเพื่อกระตุ้นผู้เรียน หาจุดแข็งและศักยภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์เชิงบวกจะส่งเสริมให้เกิดทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกในกลุ่มเด็ก นอกจากนี้ในฐานะครูพี่เลี้ยงจึงได้ทำงานกับครูพี่เลี้ยงคนอื่น ๆ ในโรงเรียนเพื่อจัดโปรแกรมการให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ครูรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานสอน

ความเป็นครูผู้อุทิศตน เอาใจใส่การสอน สนใจความต้องการของเด็กทั้งการเรียนและพฤติกรรมจึงเป็นครูที่เข้าถึงจิตใจเด็ก ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน เธอจึงได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Teacher Training Award (2541-2545) รางวัลThe Efficiency Medal ปี 2554 รางวัล Long Service Award ปี 2555 และ Excellent Service Award ปี 2557

“นักเรียนรักครูเพราะครูสอนเด็กด้วยรอยยิ้มทุกครั้ง ไม่เคยลังเลที่จะอธิบายเพิ่มเติมในทุกสิ่งที่นักเรียนสงสัย ไม่เข้าใจ หรือตั้งคำถาม นักเรียนไม่เคยลืมสิ่งที่ครูสอนเช่นกัน”

Comments are closed.