รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ดร.จรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

โดย  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

คำสำคัญ

“ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์
มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อการศึกษาและพัฒนาคน

เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและรางวัลที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดมอบอีก 2 รางวัล รวมเป็นจำนวน 165 คน

  • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  จำนวน 1 คน
  • รางวัลคุณากร    จำนวน 2 คน
  • รางวัลครูยิ่งคุณ  จำนวน 17 คน
  • รางวัลครูขวัญศิษย์  จำนวน 145 คน

ดาวน์โหลด Presentation : รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

Presentation : รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (864.2 KiB, 72 downloads)

20160722-Presentation_PR01

Comments are closed.