ครูไทย-มาเลย์ เปิดการสอนไร้พรมแดน นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 3 มิ.ย.59

ที่โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศมาเลเซียสู่ครูไทยด้วยโปรเจ็คท์ “ThaiMas” เชื่อมโยงการเรียนรู้ไร้พรมแดนผ่านระบบ ICT “2 ประเทศ 3 จังหวัด 3 โรงเรียน” ระหว่างประเทศมาเลเซีย โรงเรียนมัธยม Taman Bukit Maluri กับโรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี และโรงเรียนแม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากนายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

Comments are closed.