ICT ทลายกำแพงการเรียนรู้ 'ไทย-มาเลย์' 20160602-ict-02

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมาเลเซีย ใช้ ICT ทลายกำแพงการเรียนรู้ ‘ไทย-มาเลย์’ ในโปรเจ็คท์ “ThaiMas” เชื่อมครู-นักเรียน 2 ประเทศ ในการสร้างการเรียนรู้เรียลไทม์-ไร้พรมแดน

วันที่ 30 พ.ค. 2559 ณ ที่โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศมาเลเซียสู่ครูไทยด้วยโปรเจ็คท์ “ThaiMas” เชื่อมโยงการเรียนรู้ไร้พรมแดนผ่านระบบ ICT “2 ประเทศ 3 จังหวัด 3 โรงเรียน” ระหว่างประเทศมาเลเซีย โรงเรียนมัธยม Taman Bukit Maluri กับโรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี และโรงเรียนแม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากนายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

“ผมมีเพื่อนจากทั่วโลก และทำงานจริงจังใน 15 ประเทศ ซึ่งหมายถึงเพื่อนครูร่วมร้อยคน ประเทศไทยผมมีโอกาสได้พบคุณครูจันทร์จิรา ตอนปี 2549 เธอได้รับรางวัล Thailand Innovative teacher จากบริษัทไมโครซอฟท์ซึ่งยกย่องให้เป็นราชินีแห่งโปรแกรม EXCEL เพราะเธอใช้ Excel สร้างเกมส์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งหลังจากผมได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อปี 2558 จึงชวนกันสร้างห้องเรียนไร้พรมแดน ร่วมกับรร.แม่ริม เชียงใหม่ และรร.ปทุมวิไล ปทุมธานีขึ้น นักเรียนของครูจันทร์จิราสามารถใช้สื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ทั้งเฟสบุ๊ค Skype สื่อสารกับผมได้ ประเด็นสำคัญคือ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนของสองประเทศเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้ดีขึ้น ฉะนั้นไม่อยากให้คิดว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผมมีเพื่อนครูชาวโรมาเนียที่ตั้งครรภ์แต่ยินดีที่จะตื่นตีสามเพื่อสอนลูกศิษย์ผมที่มาเลเซียในเวลาเก้าโมงเช้า หลายครั้งผมสอบลูกศิษย์ผ่าน ICT จากคนละมุมโลก นี่เป็นความงดงามของ ICT ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ไร้พรมแดน และไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา ผมดีใจที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และจะยินดีมากหากครูท่านใดต้องการร่วมเรียนรู้กับผม”

Comments are closed.