ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

“ครูผู้สร้างคนด้วยการคิด ผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว”

Comments are closed.