20141126-PMCA-01
ปลุกพลัง “คนไทยทั้งชาติ” ร่วมเฟ้นหา ‘ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’
พฤศจิกายน 26, 2014
Eleven Southeast Asian nations are selecting their outstanding teachers for the Princess Maha Chakri Award nomination.
ธันวาคม 12, 2014

11 ชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเฟ้นหาสุดยอดครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” พบครูอินโดและเวียดนามมีครูเข้าร่วมนับล้าน

11 ชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเฟ้นหาสุดยอดครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” พบอินโดมีครูถึง 2.9 ล้านคน ขณะที่เวียดนาม 1 ล้านคน ร่วมตั้งกรรมการคัดสรรระดับจังหวัด-ท้องถิ่น

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในารคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคุรุสภา และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษา 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์เลสเต เพื่อคัดเลือกสุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการให้แก่วงการศึกษา ซึ่งพบว่าขณะนี้ทุกประเทศตื่นตัวในเรื่องการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอย่างมาก แม้ว่าในหลายประเทศจะมีการคัดเลือกครูอยู่แล้วหลายรางวัล แต่เห็นว่ารางวัลนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสที่จะเลือกสุดยอดครู ซึ่งมีเพียง 1 คน ของแต่ละประเทศ เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รูปแบบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของแต่ละประเทศยังสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าของครูที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ โดยพบว่าหลายประเทศมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์เลสเต และเวียดนาม ที่น่าสนใจคือ อินโดนีเซีย ซึ่งมีครูอยู่ถึง 2.9 ล้านคน จึงมีการคัดเลือกจากระดับตำบล เข้าสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนเวียดนามมีครูในระบบถึง 1 ล้านคน และติมอร์เลสเต มีครูอยู่ที่ 10,250 คน โดยแต่ละประเทศจะส่งรายชื่อสุดยอดครูภายในเดือนมีนาคมนี้

Comments are closed.