หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระสำคัญพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  55 หน้า   สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  74 หน้า
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 The 3rd Princess Maha Chakri Award Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  81 หน้า  การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 2nd Princess Maha Chakri Award Forum 2019 ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  74 หน้า  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี ครูคุณากร และครูยิ่งคุณ ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เรื่อง การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2560 The First Princess Maha Chakri Award 2017 Forum ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  82 หน้า เรื่อง งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 The 2nd Princess Maha Chakri Award 2017 Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จำนวน: 71 หน้า เรื่อง Out of The Ordinary : Teacher Innovations Changing student lives ผู้แต่ง:...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสิงคโปร์

31 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสิงคโปร์ โดยมี Dr. Irene Ng อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Anglo-Chinese School (ACS-Primary) และคณะให้การต้อนรับ พร้อมเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ACS ซึ่งเป็นโรงเรียนเรียนที่จัดการศึกษาแบบรวม (Inclusive Education) ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ในงานนี้ ครู Angeline Chan Xiuwen ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์และเป็...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558 แด่ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา จำนวน 157 หน้า
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ

เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ จำนวน 204 หน้า รูปแบบ e-Book ส่วนที่ 1 หน้า 1-105   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ   ส่วนที่ 2 หน้า 106-204
More