ครูณัชตา ธรรมธนาคม ครูนาฏศิลป์ ร.ร.ศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม.

ครูรางวัลคุณากร

“ครูผู้ขุดเพชรในโคลนตม สร้างคนดีด้วยหัวใจ”

สิงหาคม 19, 2015
20150819-03_clip

ครูณัชตา ธรรมธนาคม ครูรางวัลคุณากร

Follow ครูณัชตา ธรรมธนาคม […]
ตุลาคม 17, 2014
pmca20141017-01

รวมสัมภาษณ์คณะกรรมการคัดเลือกและประชาสัมพันธ์จังหวัด งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow รวมสัมภาษณ์คณะกรรมก […]
ตุลาคม 4, 2014

นานาทรรศนะ คนดังพูดถึงครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์และคุณูประการแก่วงการศึกษาไทย

Follow นานาทรรศนะ คนดังพูด […]
ตุลาคม 1, 2014

สปอร์ตโฆษณา รางวัลสมเด็จ­เ­จ้าฟ้ามหาจักรี 30 วินาที

Follow