ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

“ครูผู้สร้างคนด้วยการคิด ผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว”

สิงหาคม 19, 2015
20150819-01_clip

ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

Follow ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระ […]
สิงหาคม 19, 2015
20150819-02_clip

ครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร

Follow ครูชาตรี สำราญ ครูเ […]
สิงหาคม 19, 2015
20150819-03_clip

ครูณัชตา ธรรมธนาคม ครูรางวัลคุณากร

Follow ครูณัชตา ธรรมธนาคม […]
สิงหาคม 4, 2015
20150804-01_pmca

ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ ประจำปี 2558

Follow เปิดรายชื่อครูรางวั […]