เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง National Education Issues : SPN21 and Entrepreneuship in Education -โดย Ms. Hajah Ratnawati binti Haji Mohammad [N2] ประเทศบูรไน

ส่วนที่ 1 : แนะนำประเทศบูรไน

 

ส่วนที่ 2 : SPN21 and Enterpreneuship in Education For Brunai

 

สิงหาคม 2, 2017
Forum2017- Brunai

การสัมมนา National Educational Issues [N2] เรื่อง SPN21 and Enterpreneuship in Education โดย Ms. Hajah Ratnawati binti Haji Mohammad – ประเทศบูรไน

Follow เอกสารประกอบการสัมม […]
สิงหาคม 1, 2017
Show share 2017- Singapore

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Show and Share [S8] โดย Mrs. Wang-Lim Ai Lian ประเทศสิงคโปร์

Follow [S8] show and share […]
สิงหาคม 1, 2017
Forum2017- Philippines

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Show and Share [S4] เรื่อง Introductory Video for Panel Discussion โดย William Moraca ประเทศฟิลิปปินส์

Follow William Moraca : In […]
สิงหาคม 1, 2017
Forum2017-Brunai

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Show and Share [S5] เรื่อง Circle Time For Students with Special Needs โดย Mr. Ratnawati binti Haji Mohammad ประเทศบูรไน

Follow Circle Time For Stu […]