87368“คุณหญิงกษมา” ย้ำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เป็นการบอกสังคมว่าครูแบบใดมีคุณค่าและควรบูชา ทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม นำไปสู่การปรับปรุงวิทยฐานะแนวใหม่ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวในเวทีจัดประชุม คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัด เลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า รางวัลนี้เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา ดังนั้น ทุกท่านที่มีโอกาสเป็นกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จะได้มีโอกาสทำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมายังคนไทยทั้งประเทศว่า เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้น ต้องช่วยกันเฟ้นหาครูที่เป็นต้นแบบเพื่อให้เกียรติคุณครูไทยสามารถสู้ได้ทัดเทียมครูอีก 10 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะคัดเลือกไปพร้อมกันถือเป็นความท้ายทายของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคนทั้งประเทศ

“ครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณบอกกับสังคมว่า ครูแบบใดมีค่า ครูแบบใดที่อยากให้คนทั้งประเทศเคารพบูชา และรางวัลนี้จึงไม่ใช่เพียงรางวัลของคณะกรรมการคัดเลือก แต่เป็นรางวัลของคนทั้งจังหวัด แสดงถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัด ผ่านช่องทางการคัดเลือกในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรณรงค์ให้สังคมเกิดกระแสการให้ค่าครูในมิติใหม่ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงวิทยฐานะของครูในปัจจุบันว่า ต้องมีการวัดประเมินผลอย่างไรให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ท้าท้ายมากในการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพราะหากท่านเลือกผิด ได้ครูของท่านผู้ว่าฯ ครูของท่าน รมว.ศธ. ที่ไม่ใช่ตัวจริง สังคมก็จะเรียนรู้ครูในมิติที่บิดเบี้ยว จึงต้องคิดเสมอว่า นี่ไม่ใช่การคัดเลือกเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ทั้งประเทศจะได้เห็นว่าผลการคัดเลือกของท่านว่าจะส่งผลอย่างไรในระยะยาว แก่วงการศึกษาไทย ฉะนั้น ต้องจำเสมอว่า ท่านเลือกใครจะเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากได้คนแบบใดด้วย” คุณหญิงกษมา กล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเกี่ยวกับรางวัลเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ที่ www.PMCA.or.th และร่วมเฟซบุ๊ก “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ที่มา : เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์

กันยายน 12, 2014
87368

ASTVผู้จัดการออนไลน์ : มั่นใจรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” สะท้อนภาพครูที่ควรบูชา

Follow “คุณหญิงกษมา” ย้ำกา […]
กันยายน 12, 2014
dalinew01

เดลินิวส์ : ให้แง่คิดกรรมการเลือกครูเจ้าฟ้า

Follow “คุณหญิงกษมา” ให้แง […]
สิงหาคม 6, 2014

ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด ร่วมเป็นกลไกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เฟ้นหาครูดีผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ถวาย 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Follow ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร […]
สิงหาคม 5, 2014

ตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow นายจาตุรนต์ ฉายแสง […]