dalinew01

“คุณหญิงกษมา” ให้แง่คิดกรรมการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ไม่ว่าจะเลือกใครถือเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากได้ครูอย่างนั้น

“คุณหญิงกษมา” ให้แง่คิดกรรมการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ไม่ว่าจะเลือกใครถือเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากได้ครูอย่างนั้น วันนี้ (11ก.ย. 2557) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวในเวทีประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานว่า รางวัลนี้เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา ท่านที่มีโอกาสเป็นกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จึงเป็นการทำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมายังคนไทยทั้งประเทศว่า เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้นต้องช่วยกันเฟ้นหาครูที่เป็นต้นแบบ เพื่อให้เกียรติของคุณครูไทยทัดเทียมกับครูของอีก 9 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะคัดเลือกไปพร้อมกัน และครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณบอกกับสังคมว่า ครูแบบใดมีค่า ครูแบบใดที่อยากให้คนทั้งประเทศเคารพบูชา ซึ่งเป็นความท้าทายของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคนทั้งประเทศ

“รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นเพียงรางวัลของคณะกรรมการคัดเลือก แต่เป็นรางวัลของคนทั้งจังหวัด เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัด ผ่านช่องทางการคัดเลือกในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรณรงค์ให้สังคมเกิดกระแสการให้ค่าครูในมิติใหม่ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว อาจส่งผลต่อการปรับปรุงวิทยฐานะของครูในปัจจุบันว่า ต้องมีการวัดประเมินผลอย่างไรจึงจะเหมาะสม หากท่านเลือกผิด ได้ครูของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ ไม่ใช่ตัวจริง สังคมก็จะเรียนรู้ครูในมิติที่บิดเบี้ยว จึงต้องคิดเสมอว่านี่ไม่ใช่การคัดเลือกเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ทั้งประเทศจะได้เห็นว่าผลการคัดเลือกของท่านว่าจะส่งผลอย่างไรในระยะยาว แก่วงการศึกษาไทย ฉะนั้นต้องจำเสมอว่า ท่านเลือกใครจะเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากได้คนแบบใดด้วย”คุณหญิงกษมากล่าว

ที่มา :  เว็บไซต์ นสพ.เดลินิวส์

 

กันยายน 12, 2014
dalinew01

เดลินิวส์ : ให้แง่คิดกรรมการเลือกครูเจ้าฟ้า

Follow “คุณหญิงกษมา” ให้แง […]
สิงหาคม 6, 2014

ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด ร่วมเป็นกลไกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เฟ้นหาครูดีผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ถวาย 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Follow ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร […]
สิงหาคม 5, 2014

ตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow นายจาตุรนต์ ฉายแสง […]
สิงหาคม 5, 2014

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow เมื่อวันอังคารที่ 1 […]