ครูแบบใดคู่ควรรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า กระจกสะท้อนวิชาชีพครู-ปรับวิทยฐานะแนวใหม่  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวตอนหนึ่งการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยคุรุสภาและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ว่า รางวัลนี้เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา ฉะนั้นเหล่ากรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จึงเสมือนได้ทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมายังคนไทยทั้งประเทศว่า เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้นต้องช่วยกันเฟ้นหาครูที่เป็นต้นแบบ เพื่อให้เกียรติคุณครูไทย สามารถสู้ได้ทัดเทียมครูอีก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะคัดเลือกไปพร้อมกัน และที่สำคัญยังเป็นการส่งสัญญาณแก่สังคมว่า ครูแบบใดมีค่า ครูแบบใดที่อยากให้คนทั้งประเทศเคารพบูชา

“รางวัลนี้ยังแสดงถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัด ผ่านช่องทางการคัดเลือกในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรณรงค์ ให้สังคมเกิดกระแสการให้ค่าครูในมิติใหม่ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงวิทยฐานะของครูในปัจจุบันว่า ต้องมีการวัดประเมินผลอย่างไรให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ท้าท้ายมาก และหากคณะกรรมการเลือกผิดได้ครูของท่านผู้ว่าฯ ครูของท่านรัฐมนตรี ที่ไม่ใช่ตัวจริง สังคมก็จะเรียนรู้ครูในมิติที่บิดเบี้ยว นี่จึงไม่ใช่การคัดเลือกเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ทั้งประเทศจะได้เห็นว่าผลการคัดเลือกครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรในระยะยาวแก่วงการศึกษาไทย และประเทศไทย” คุณหญิงกษมา กล่าว

อนึ่ง ประชาชน ทั่วไปสามารถติดตามการดำเนินงานคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ที่ www.PMCA.or.th

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

กันยายน 12, 2014
dalinew01

สยามรัฐ: ครูแบบใดคู่ควรรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” กระจกสะท้อนวิชาชีพครูไทย

Follow ครูแบบใดคู่ควรรางวั […]
กันยายน 12, 2014
87368

ASTVผู้จัดการออนไลน์ : มั่นใจรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” สะท้อนภาพครูที่ควรบูชา

Follow “คุณหญิงกษมา” ย้ำกา […]
กันยายน 12, 2014
dalinew01

เดลินิวส์ : ให้แง่คิดกรรมการเลือกครูเจ้าฟ้า

Follow “คุณหญิงกษมา” ให้แง […]
สิงหาคม 6, 2014

ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด ร่วมเป็นกลไกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เฟ้นหาครูดีผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ถวาย 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Follow ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร […]