สัมภาษณ์พิเศษ: ครูเล ทัน เลียม การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ประเทศเวียดนาม

มาคุยกับครูเลียม : เล ทัน เลียม จากโรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลามเมืองเฮ่ายางทางตอนใต้ประเทศเวียดนาม และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ประเทศเวียดนาม ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน การเปิดโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เปิดให้นักเรียนโรงเรียนตามปกติ " ครูเลียม เป็นครูวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีครูเลยใช้สถานการณ์นี้ จึงชวนนักเรียนออกแบบเครื่องมือฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการป้องกันไวรัสที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและงบประมาณที่ม...
More

นโยบายและแนวปฏิบัติต้านไวรัสโควิดของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นโบายและแนวปฎิบัติ ของคณะกรรมการบริหารป้องกัน ต้านไวรัส COVID-19 แห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มีการตรวจสอบและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในชุมชน  พบว่า ประเทศเวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชน ในรอบ 21 วันที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยให้นักเรียนกลับเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม จึงกำหนดนโยบายและมาตราการให้ปฎิบัติโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ...
More

เวียดนามพร้อมรับเปิดเรียนใหม่ นักเรียนร่วมสร้างนั่งร้านกำจัดเชื้อสร้างความมั่นใจปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียน

นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของเวียดนามและลาว รายงานเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำประเทศเวียดนาม ที่กำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ไปทั่วโลก ว่า หลายพื้นที่ในประเทศเวียดนาม เริ่มเปิดเทอมแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด หล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของเวียดนาม ชึ่งเป็นพื้นที่ของครูตรัน ถิ ถี่ ยุง (Trần Thị Thuỳ Dung) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนแรกของประเทศเวียดนาม  ปี 2015   ซึ่งปัจจุบันคร...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดมเสวนา “การปรับตัวรับมือสถานการณ์ COVID-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School) อย่างไรดี” เปิดแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนจากทุกมุมโลก เพื่อศึกษาความพร้อมสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และมาตรการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย

ในการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การปรับตัวรับมือสถานการณ์ COVID-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School) อย่างไรดี”  จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติจากประสบการณ์ทั่วโลก ในการปรับตัวรับมือสถานการณ์ COVID-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมจากภาคการศึกษาและสาธารณสุข ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธ...
More

การเตรียมการและมาตรการช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของ กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับช่วงเปิดภาคเรียน โดยให้เตรียมเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับชั้นเรียนและระดับการศึกษาอื่นๆ ให้งดการเรียนการสอนไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศของรัฐบาล และคณะเฉพาะกิจ เพิ่มเติม โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคน ดังนี้ ให้ทุกภาคส่วน ของแขนงศึกษาธิการและกีฬา เฝ้าระวัง ติดตาม  ควบคุ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 อินโดนีเซีย สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือติดตามเฝ้าระวังนักเรียนอย่างใกล้ชิดให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านพักเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ และมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียน จึงกำหนดให้นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังในมาตรการป้องกัน ขณะที่ ครู เฮอวิน ฮามิด (Mr. Herwin Hamid) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2558 จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน Junior High School Kendari มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ Smart ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เวียดนาม ปี 2562 ปิ้งไอเดียสร้างกล่องฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อัตโนมัติ โดยนำเงินธนบัตรและหน้ากากอนามัย ผ่านแสงยูวี อัลตราไวโอเลต

นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว ได้รายงานบทบาทของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำประเทศเวียดนาม โดยสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วแม้กระทั่งธนบัตรเงินตราที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ นายสุรชัย รายงานว่า ครู เล ทัน เลียม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ประจำประเทศเวียดนาม ได้อุทิศเวลาเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคว...
More

สนทนากับครูคูนวิไล เคนกิติสัก: การเรียนการสอน สปป.ลาว ในสถานการณ์โควิด

  สนทนากับครูคูนวิไล เคนกิติสัก: การเรียนการสอน สปป.ลาว ในสถานการณ์โควิด ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2560 สัมภาษณ์ : ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ ตัดต่อภาพ : นายสันชัย หนองตรุด สถาบันรามจิตติ เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ในวิกฤตโควิด ดึงพ่อแม่ร่วมหนุนลูกเรียนอยู่ที่บ้าน
More

ครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ในวิกฤตโควิด ดึงพ่อแม่ร่วมหนุนลูกเรียนอยู่ที่บ้าน

นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว ได้ติดตามและรายงานครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำ สปป.ลาว ที่กำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ไปทั่วโลก ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสปป.ลาว ในด้านการรับมือการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในด้านการเรียนรู้ของเด็กใน สปป.ลาว โดยมีความเคลื่อนไหวของครูทั้ง 3 รุ่นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เวียดนาม ปี 2562 สร้างอ่างล้างมืออัตโนมัติฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดตั้งใช้งานประจำโรงพยาบาล

นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว ได้รายงานบทบาทของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำประเทศเวียดนาม ที่กำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก นายสุรชัยรายงานว่า ครู เล ทัน เลียม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2562 ประจำประเทศเวียดนาม ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ผลงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกับมีเสียงแนะนำการใช้งาน...
More