หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ในประกาศนี้ “คณะกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายชื่อค...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดเสวนาออนไลน์ The New Normal School ครั้งที่ 2 ศึกษาบทเรียนนานาชาติ เตรียมพร้อมครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน-โรงเรียน และหน่วยงานรัฐรับมือและปรับแผนการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารทุกช่องทางในมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19

การเสวนา The New Normal School ออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง การเรียนการสอนและเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผ่านโปรแกรมซูม โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ พร้อมทั้งเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมในการเสวนากว่า 200 คน โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก...
More

Live เสวนา The New Normal School เรื่อง “การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสารและการเฝ้าระวังสุขภาพ”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา ออนไลน์ เรื่อง "การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสารและการเฝ้าระวังสุขภาพ"  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. กำหนดการ 16.30 น. Recap Scope & Meeting ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร Session 1: การเรียนการสอน 16.35-16.53 การปฏิบัติจริง การเรียนการสอน ประสบการณ์จากอุดมศึกษา ระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา ดร.วิมลศรี ปรีดาสวัสดิ์ (มจธ.) 16.50-17.05 การเรียนการสอน K-9 ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล (สนก. สพฐ.) 17.05-17.45 การปฏิบัติจริง (ประถม-มัธยม ...
More

ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์ ทำได้อย่างไร สำหรับครูไทย”

หัวข้อ ”สอนออนไลน์ ทำได้อย่างไร สำหรับครูไทย" หากจะต้องสอนออนไลน์ ท่านพร้อมไหม แวะมาคุยกับเรา เพื่อ ร่วมกันคิด ร่วมกันเตรียมความพร้อม วันที่ 5 พ.ค.2563 นี้ เวลา 10.00-11.00 น.  ที่บ้านท่าน เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM  Topic: Training Meeting PMCA Time: May 5, 2020 09:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://mizzou.zoom.us/j/95919753569 จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

เครือข่ายครูจังหวัดชัยภูมิระดมจิตอาสาผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 กระจายสู่โรงพยาบาล และเตรียมพร้อมส่งมอบนักเรียนเพื่อป้องกันในช่วงเปิดเทอม

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และคณะทำงานประสานงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปเรื่องเล่าด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากเรื่อง “เมื่ออ่านไม่ออก เขียน ต.เต่าไม่ได้” จนเป็นแรงบันดาลใจของการยึดอาชีพครู กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ได้ทำเจลแอลกอฮอลด้วยตนเองแล้วนำไปกระจายตามโรงเรียนเพื่อให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรี...
More

เครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมอบรม Digital Literacy Enrichment : ครูไฮเทคไฮทัชปรับตัวกับสไตล์การเรียนรู้ใหม่

วันที่ 7-10 เมษายน 2563 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการ Digital Literacy Enrichment รุ่น 2 ปี 2563 พัฒนาศักยภาพครูในเครือข่าย เพื่อเปิดประสบการณ์กับกลุ่มครูให้รู้เท่าทันและปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการการศึกษาในโรงเรียน สร้างความคุ้นเคยกับดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น การสร้างและใช้ QR Code การสร้างสื่อการสอนประเภทวีดิทัศน์ การเผยแพร่สื่อการสอนผ่าน Podcasts และสื่อสังคม (Social media) การถ่ายทอดสด (Live) การวิเคราะห์ข่าวปลอม การป้องกันและรับมือการกลั...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายครูรางวัลนำความรู้สู่โรงเรียนก้าวทันเทคโนโลยี ปรับสาระการเรียนการสอนอาชีพและเทคโนโลยี

  เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสถาบันรามจิตติ นำเครือข่ายครูกลุ่มสาระอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และเทคโนโลยี ณ อุทยานมิตรผลภูเขียว และหนองแซงโมเดล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนนักศึกษา นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเครือข่ายครูประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านบ่อดิน บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านยายคำ บุรีรั...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครูยิ่งคุณ ร่วมงานครูจัดแสดงดุริยางค์และให้กำลังใจชาวโคราช ณ เทอมิลนอล ๒๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.อุดม วงศ์สิงห์ กรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนายจิรศักดิ์ อุดหนุน สถาบันรามจิตติ ไปเยี่ยมเยือนและร่วมกิจกรรมกับครูศรัณย์ ศรีมะเริง จังหวัดนครราชสีมา ครูรางวัลคุณากร ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดกิจกรรมงานแสดงดนตรีในงานแข่งขันกีฬาคณะสี โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประจำปีการศึกษา ในอาคารจัดแสดงงาน ณ ห้างเทอร์มินอล ๒๑ โคราช ฮอลล์ ๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก สปป. ลาวรุ่นที่ 1 ปี 2557 ร่วมทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ

28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเครือข่ายครูในมูลนิธิฯ สถาบันรามจิตติ ได้ต้อนรับครูคำซ้อย วงสัมพัน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศลาวปี พ.ศ.2557 ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารและคณะครู ๒๐ ท่านจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร ปี 2558

26 มกราคม 2563  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร รุ่นที่ 1 ปี 2558 ติดตามให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวคิดและประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้ โดยมีครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 ปี 2562  พร้อมสถาบันรามจิตติ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนด้วย ในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชาตรี สำราญ ในหลายเรื่อง ทั้งแนวคิดและประสบการณ์ก...
More